Hem

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

 

Diskrimineringsbyrån är en av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer med upptagningsområde Västernorrland och Jämtland.

 

Vi arbetar med att förebygga och motverka diskriminering. Våra byråer är fristående men vi har samma uppdrag som Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (SADB) och samarbetar med de andra byråerna och med Diskrimineringsombudsmannen.

 

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

 

Vi arbetar under tystnadslöfte och omfattas inte av offentlighetsprincipen.

 

Vi på byrån kan hjälpa dig som privatperson om du har upplevt dig diskriminerad utifrån någon av dessa diskrimineringsgrunder;

 

Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfattning

Ålder

Funktionshinder

Kön

Sexuell läggning

Könsöverskridande identitet eller uttryck

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se