Anmälan

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

ANMÄLAN

 

Om du tror att du blivit diskriminerad och vill göra en anmälan är det ett par saker du

bör tänka på.

 

Steg 1, läs igen vad säger lagen?

 

Alla kränkningar som en människa upplever behöver inte vara en diskriminering enligt lag. För att det ska räknas som diskriminering i lagens mening så krävs att vissa villkor är uppfyllda. Läs mer om det under vad säger lagen?

 

Men en kränkning som inte är diskriminering kan fortfarande vara ett regelbrott, exempelvis mot arbetsrättsliga regler. Du kan då ta kontakt med ditt fackliga ombud.

 

Steg 2 ta hjälp och stöttning av någon som kan stötta dig vid tex ett möte där du är

rädd att du kommer utsättas för diskriminering. Beroende på situation så kan detta

vara ett fackligt ombud, anhörig, personligt ombud eller någon från db.

 

Steg 3 be om skriftligt besked, se till att få allt dokumenterat. Det är bra för båda parter om kommunikation finns skriftligt.

 

Steg 4 Gör anmälan. Läs följande innan DU bestämmer om en anmälan skall göras;

 

Viktigt att tänka på; preskriptionstiden

 

I diskrimineringsärenden finns det något som kallas preskriptionstid.

Preskriptionstiden kan beskrivas som ett bäst-före-datum och är den tid som du har

på dig från händelsen till det att lagen inte längre gäller för det du varit med om.

 

Det är alltså viktigt att du tar reda på vilken preskriptionstid som gäller i ditt ärende

innan du bestämmer vad du vill göra.

 

Om du är osäker, kontakta oss för att få veta vad som gäller!

 

Du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen - DO - som är den

myndighet som har till uppdrag att se till att diskrimineringslagen följs. Tänk på att alla skriftliga handlingar som kommer in till DO blir offentliga eftersom de är en myndighet. www.do.se

 

Rör ditt ärende arbetsliv och du är med i en fackförening så har de möjlighet att hjälpa dig. Tänk på att fråga om ditt lokala fackombud har kunskap om just diskrimineringslagen.

 

Vi samarbetar med Diskrimineringsombudsmannen i alla typer av ärenden och med fackföreningar i ärenden som rör arbetsliv.

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se