Länkar

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

LÄNKAR

 

Följande länkar är till några organisationer som vi samarbetar med.

Klicka på respektive organisations namn för att komma vidare till deras webbsida

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO är en myndighet som arbetar med integrations- och jämställdhetsfrågor, och ser till att diskrimineringslagen följs.

www.do.se

 

Barn- och elevombudet (BEO)

Hit kan barn och elever vända sig om de känner sig illa behandlade. I första hand bör skolan hjälpa till, men om de inte kan erbjuda den hjälp som behövs kan du vända dig till BEO.

www.skolinspektionen.se

 

Barnombudsmannen (BO)

Alla barn och ungdomar upp till 18 år har en egen ombudsman – Barnombudsmannen. Huvuduppgiften för myndigheten är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen, och arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallat barnkonventionen.

www.barnombudsmannen.se/

 

Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Myndigheten har även i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelse- och minoritetsprojekt.

www.ungdomsstyrelsen.se/

 

CMR Centrum Mot Rasism

Centrum mot rasism (CMR) är en ideell förening. Föreningen, som är en paraplyorganisation med drygt hundra medlemsorganisationer arbetar mot rasism och alla former av diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi, antisemitism, islamofobi och antiziganism.

www.cmr.nu

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se