Ansvar

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

ANSVAR

 

Ansvar

Det är den som har ansvar för en verksamhet som är ytterst ansvarig men alla som arbetar på uppdrag av verksamheten ses som en representant för verksamheten när

de agerar mot någon som vänder sig till verksamheten. 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se