Direkt diskriminering

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

DIREKT DISKRIMINERING

 

Direkt diskriminering

När lika fall behandlas olika. Det finns inga sakliga brister, till exempel fel kompetens, utan personen behandlas annorlunda med anledning av någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna.

Exempel:

Tvåhomosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par.

DO exempel:

SAS får betala 31 miljoner för arbetsdiskriminering

http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2011/SAS-far-betala-31-miljoner-for-aldersdiskriminering/

Telenor har utsatt kvinna för direkt könsdiskriminering

http://www.do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/Telenor-ANM-20091640/

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se