Etniska trakasserier

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

ETNISKA TRAKASSERIER

 

Etniska trakasserier

Med etniska trakaserier avses fysisk, verbalt eller icke verbalt uppträdande som

kränker en persons värdighet och som innebär att en person känner sig illa till mods, förnedrad och kanske utstött.

När någon i en verksamhet påtalar trakasserier för den som är ansvarig måste den ansvarige utreda och agera. Brister den ansvarige i sitt ansvar att utreda och åtgärda kan verksamheten bli skyldig till diskriminering. En ansvarig som trakasserar en underordnad gör sig direkt skyldig till diskriminering.

Exempel på vad som kan vara etniska trakasserier:

Förolämpande beteende och gester

Oförskämdheter, ökennamn, främlingsfientliga och rasistiska skämt

Förekomst eller spridning av främlingsfientliga och rasistiska texter, bilder, musik, märken och klotter.

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se