Olika typer av diskriminering

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

OLIKA TYPER AV DISKRIMINERING

 

Det finns olika typer av diskriminering

 

Diskrimineringsförbuden gäller inom 10 skyddade samhällsområden:

 

  • Arbetsliv
  • Utbildning
  • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet/ arbetsförmedling
  • Start eller drift av näringsverksamhet
  • Samhällsservice
  • Handel med varor, tjänster och bostäder samt allmän sammankomst
  • Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
  • Medlemskap i Arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation
  • Offentlig anställning
  • Värn- och civilplikt

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se