Indirekt diskriminering

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

INDIREKT DISKRIMINERING

 

Indirekt diskriminering

När en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett krav som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund.

Exempel:

Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken. Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkoms

DO exempel:

Förbud att träna i huvudduk

http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2010/Forbud-att-trana-i-huvudduk-var-diskriminering/

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se