Instruktion att diskriminera

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

INSTRUKTION ATT DISKRIMINERA

 

Instruktion att diskriminera

När en överordnad uppmanar eller ger en instruktion till en underordnad att behandla vissa människor sämre än andra och det har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Instruktionen leder till att någon diskrimineras.

Exempel:

Upprepade kommentarer från övrig personal av rasistisk innebörd till en anställd kan anses vara trakasserier, liksom ständiga "skämt" om blonda kvinnor och utfrysning av en ensam kvinna på en manlig arbetsplats

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se