Repressalier

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

REPRESSALIER

 

Repressalier

Repressalier är inte en form av diskriminering. Att utsätta någon för repressalier

innebär att en person som påtalar, anmäler, deltar i en utredning eller vittnar om diskriminering blir sämre behandlad på grund av detta. Det är förbjudet och kan leda

till att verksamheten döms att betala ut diskrimineringsersättning till den drabbade.

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se