Utbildning

DISKRIMINERAD ?

Vi hjälper dig !!

UTBILDNING OCH INFORMATION

Se även i Kalendern

 

Just nu erbjuder vi utbildningar i första hand till skolor, föreningar och arbetsplatser.

 

Steg 1 utbildningen, går vi igenom diskrimineringsgrunderna samt grundläggande fakta. Hur gör man om man har upplevt sig diskriminerad? Vi blandar teori med aktivt deltagande för att kunna nå en så bred grupp som möjligt.

 

Steg 2 syr vi ihop efter kundens begäran. Ett grundkoncept är att vi har en fördjupad genomgång av historik, diskrimineringen och dess grunder. Anmälan, utredning och åtgärder. Vi öppnar upp till diskussion samt arbetar med fallbeskrivningar. Även här använder vi oss utav samma pedagogik som under steg 1.

 

Vi stödjer Kirikogalan.

Gör det du med!

Kontakta oss

 

VÄSTERNORRLAND

Folkets Hus

Skönsberg Medborgargatan 35

Konsulent Jan-Peder Forsberg

Tel: 070 - 273 25 52

Epost: dbv@dbyran.se

Kontakta oss

 

JÄMTLAND

Gamla Tingshuset

Samuel Permansgatan 13

Konsulent Beatrice Eriksson

Tel: 076 - 063 09 01

Epost: dbj@dbyran.se